Termeni și condiții

Compania Gizmania s.r.o., cu sediul social în Bubenské nábřeží 306/13, Sala nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ID nr.: 24208230, înregistrată în Registrul Comercial ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Insert 188745 (denumită în continuare "Vânzătorul") publică prin prezenta termenii și condițiile sale (denumite în continuare "T&C"), care se aplică la achiziționarea bunurilor oferite de Vânzător în magazinul său online - e-shop de pe site-ul https://www.gizmania.ro/ (denumit în continuare "Site").

 

Aceste T&C se aplică mutatis mutandis și la achiziționarea de bunuri în magazinele Vânzătorului, dacă natura relației corespunde - în special, la reglementarea răspunderii pentru defecte - reclamații.

 

CONDIȚII COMERCIALE

 

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul acceptă prezentele Conditii generale de vânzare ale Vânzătorului pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor reciproce ale părților în relația rezultată din vânzarea bunurilor de către Vânzător. Relația dintre Cumpărător și Vânzător este reglementată de prezentele PO, care sunt obligatorii pentru ambele părți, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în contractul încheiat. PO definesc drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale clienților săi (cumpărători) și, în formularea lor actuală, formează conținutul contractului de vânzare-cumpărare (de furnizare de bunuri) sau fac parte integrantă din acesta. Drepturile și obligațiile care nu sunt reglementate în mod expres de aceste OP sunt reglementate de dispozițiile legislației relevante, în special de Codul civil (Legea nr. 89/2012 Coll.), cu modificările ulterioare.

 

II. OBLIGAȚIA DE INFORMARE

Vânzătorul informează Cumpărătorul, iar Cumpărătorul, prin plasarea unei comenzi, confirmă că a fost și este informat de către Vânzător cu privire la următoarele:

(i) identitatea Vânzătorului: Vânzătorul este Gizmania s.r.o., cu sediul social în Bubenské nábřeží 306/13, Sala nr. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice, nr. de identificare: 24208230, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Insert 188745.

(ii) denumirea bunurilor sau serviciilor (denumite în continuare "Bunuri") și descrierea principalelor caracteristici ale acestora: este indicată pe Site în mod individual pentru fiecare Bun, sau printr-un link - prolink către alte site-uri web (producător/distribuitor, etc.),

(iii) prețul Produselor, inclusiv toate taxele, tarifele și alte beneficii monetare similare: este întotdeauna indicat pentru fiecare Produs în parte și este final, iar Vânzătorul nu are dreptul de a-l majora unilateral în niciun fel; în cazul în care natura Produselor nu permite determinarea în mod rezonabil a acestui preț în avans, metoda specifică de calcul a acestuia este întotdeauna indicată pentru Produse,

(iv) modalitatea de plată (inclusiv orice obligație de a plăti depozite): este întotdeauna indicată cu alegerea cumpărătorului pentru fiecare bun, alegerea modalităților de plată oferite pentru bunuri este la latitudinea cumpărătorului, iar modalitatea de plată aleasă nu poate fi modificată ulterior fără acordul vânzătorului,

(v) metoda de livrare sau de executare a bunurilor: este întotdeauna indicată cu alegerea Cumpărătorului pentru fiecare bun în parte, alegerea metodelor de livrare/expediere oferite este la latitudinea Cumpărătorului, iar metoda de livrare aleasă nu poate fi modificată ulterior fără consimțământul Vânzătorului,

(vi) momentul livrării sau al îndeplinirii Bunurilor: oferta de Bunuri pe Site indică dacă Bunurile sunt disponibile

(vii) costul de livrare a Bunurilor: acestea sunt întotdeauna indicate pentru fiecare metodă de livrare a Bunurilor, prin alegerea metodei de livrare a Bunurilor, Cumpărătorul alege și acceptă, de asemenea, costul relevant - prețul care trebuie plătit pentru livrarea Bunurilor,

(viii) informații cu privire la existența drepturilor de executare defectuoasă, dacă este cazul, de asemenea, cu privire la garanția de calitate, serviciul post-vânzare și condițiile acestora: Cumpărătorul are drepturi de executare defectuoasă, iar Vânzătorul oferă servicii în condițiile prevăzute mai departe în prezentele PO, în special în articolul X din prezentele PO,

(ix) că Vânzătorul stochează în format digital și protejat conținutul comenzilor care conduc la încheierea contractului de furnizare de bunuri cu Cumpărătorul, inclusiv datele cu caracter personal și alte date furnizate de Cumpărător, și că utilizează măsuri tehnice actualizate corespunzătoare sistemelor tehnice și de securitate obișnuite utilizate în prezent pentru a le proteja; Cumpărătorul are dreptul de a solicita în orice moment dezvăluirea mijloacelor tehnice utilizate în prezent, iar Vânzătorul le va dezvălui Cumpărătorului, la cerere, în măsura suficientă pentru a-l informa pe Cumpărător și fără a compromite secretele comerciale și alte informații confidențiale ale Vânzătorului,

(x) că conținutul digital al comenzilor și al altor date, dacă este cazul, deținute de Vânzător este compatibil cu (și utilizabil de către) conținutul digital utilizat în prezent în mod obișnuit

(i) hardware, și anume, calculatoare personale pe platformele PC și Mac ale Apple; și

(ii) software - sisteme de birou utilizate în mod obișnuit, adică în special suita de birotică Microsoft Office - utilizată în prezent (în special word, excel etc.), Acrobat reader (în special formatul PDF), formate web/internet obișnuite (format html). În conformitate cu dispozițiile legale relevante, vânzătorul comunică formatele și denumirile de mai sus, în încercarea de a face comunicarea inteligibilă într-o formă de uz comun,

(xi) costul mijloacelor de comunicare la distanță, în condițiile în care niciun alt cost, taxă etc. nu este asociat cu utilizarea/folosirea Site-ului, cu excepția tarifelor de conectare la internet necesare, care vor fi suportate de către Cumpărător în funcție de serviciul de conectare la internet utilizat de acesta,

(xii) a posibilității de retragere, prin care Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție a Bunurilor, fără a oferi niciun motiv, în termen de 60 de zile de la data primirii Bunurilor (ultima parte a acestora), așa cum este prevăzut mai departe în articolul IX din prezentele CGV,

(xiii) că Cumpărătorul are dreptul de a trimite reclamații către Vânzător prin orice formă de comunicare utilizată de Vânzător și în orice problemă, iar Vânzătorul le va trata și va face tot posibilul să le rezolve, Vânzătorul poate utiliza, de asemenea, un sistem de comunicare automatizat pentru a trata reclamația; Cumpărătorul poate, de asemenea, să adreseze reclamația autorității de supraveghere sau de control de stat, care este (a) Autoritatea cehă de inspecție a comerțului (www. coi.cz) - pentru protecția consumatorilor, (b) Autoritatea pentru licențe comerciale (www.statnisprava.cz) - supravegherea respectării obligațiilor comerciale și de servicii, (c) Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal (www.uoou.cz) - protecția datelor cu caracter personal; în cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord privind soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor, oricare dintre ele se poate adresa instanței competente,

(xiv) că comanda, sau contractul de achiziție rezultat, va fi stocat la Vânzător, iar Vânzătorul va permite accesul Cumpărătorului la acesta, la cerere, și că, cel târziu în momentul livrării Bunurilor, Vânzătorul va trimite/exporta Cumpărătorului la adresa de e-mail a acestuia, conform comenzii, o confirmare a contractului de achiziție încheiat corespunzător comenzii de Bunuri făcută de Cumpărător

 (xv) că comanda și alte etape care duc la încheierea contractului și Site-ul respectiv sunt în limba cehă,

(xvi) că încheierea contractului se realizează prin completarea detaliilor necesare - comanda Bunurilor prin intermediul Site-ului, respectiv prin completarea detaliilor necesare în cadrul formularului de comandă/e-shop și confirmarea/comandarea Bunurilor pe Site prin confirmarea/apăsarea butonului Cumpără acum,

(xvii) în cazul în care sunt detectate erori în timpul introducerii datelor înainte ca Cumpărătorul să confirme/să transmită comanda, acestea pot fi corectate în același mod în care au fost introduse datele relevante,

(xviii)) că Cumpărătorul are dreptul de a descărca textul acestor T&C de pe Site în formă de text, în plus față de comanda de bunuri/contractul de achiziție a acestora,

(xix) în cazul în care, din orice motiv (greșeală etc.), prevederile prezentelor PO se abat de la prevederile legale de protecție a cumpărătorilor - consumatori, atunci acestea nu vor fi respectate; acest lucru este valabil și în cazul în care cumpărătorul renunță la un drept special care îi este acordat prin lege,

(xx) că Vânzătorul se asigură că recenziile provin de la Cumpărător, asigurându-se că recenziile produselor sunt postate doar de la Cumpărătorii care au achiziționat efectiv Bunurile în cauză (au o comandă livrată sau colectată); sunt incluse doar recenziile de la Cumpărătorul de la adresa de e-mail de contact furnizată în comanda de livrare/colectare a Bunurilor, iar pentru Bunurile astfel livrate, sau de la un Cumpărător autentificat cu un cont de client pe www. gizmania.cz, și, de asemenea, numai în ceea ce privește Bunurile achiziționate de acesta; verificarea faptelor de mai sus este efectuată de un sistem automatizat,

(xxi) Vânzătorul poate oferi recomandări/recomandări de Bunuri pe Site-uri, pe baza unui algoritm de recalculare care ia în considerare sezonul de vânzări, data la care Bunurile sunt puse în vânzare, disponibilitatea curentă în stoc a Bunurilor, numărul de Bunuri comandate, ratingul Bunurilor, numărul de afișări ale Bunurilor pe Site-uri, atribuirea Bunurilor la subcategorii de produse din catalogul Vânzătorului, marjele de preț și promoțiile de marketing ale partenerilor; ponderea relativă a fiecărei categorii este aceeași, dar cu o variație posibilă de +/- 20% pentru fiecare categorie; Vânzătorul are dreptul de a modifica categoriile de mai sus fără a le publica aici; la cererea Cumpărătorului, Vânzătorul va dezvălui categoriile specifice utilizate și ponderea acestora.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI CONCLUZIA acestuia

3.1. Cumpărătorul va avea posibilitatea de a achiziționa Bunurile oferite de Vânzător prin intermediul magazinului electronic de pe Site, adică de a încheia un contract de achiziție cu Vânzătorul pentru achiziționarea Bunurilor (denumit în continuare și "Contractul").

3.2. Achiziția de Bunuri prin intermediul Site-ului este oferită de Vânzător ca parte a activității sale de vânzare cu amănuntul și nu este destinată vânzării de Bunuri pentru revânzare în cadrul activității Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul dorește să achiziționeze Bunuri în scopul desfășurării activității sale comerciale - economice, acesta trebuie să contacteze societatea de distribuție Scoot Trade s.r.o., care este o filială a Gizmania s.r.o.

3.3. Încheierea Contractului între Cumpărător și Vânzător are loc prin completarea datelor necesare privind specificația Bunurilor (specificația Bunurilor, dimensiunea, designul culorilor etc.), specificația modalității de plată a Bunurilor, specificația modalității de livrare a Bunurilor, specificația Cumpărătorului și, dacă este cazul, alte date necesare conform formularului de comandă/încheiere de contract în vigoare. Cumpărătorul are obligația și, de asemenea, dreptul de a verifica detaliile completate înainte de expedierea finală/confirmarea comenzii de bunuri și de a corecta/modifica detaliile completate în același mod în care au fost introduse. Odată ce comanda a fost confirmată/trimisă, ceea ce se întâmplă atunci când Cumpărătorul confirmă/apasă pe butonul "Cumpără acum", datele nu mai pot fi modificate, iar comanda este obligatorie și Contractul a fost încheiat, cu excepția celor prevăzute mai jos.

3.4. În funcție de natura tranzacției, care nu este obișnuită (cantitatea de bunuri, valoarea prețului, costurile de transport, distanțele etc.), Vânzătorul are dreptul de a solicita Cumpărătorului să autorizeze/confirme comanda într-un alt mod adecvat (în plus față de confirmarea acesteia pe Site), de exemplu, prin telefon sau în scris. În cazul în care Cumpărătorul refuză să autorizeze comanda în modalitatea solicitată, comanda se consideră că nu a fost plasată și contractul de vânzare-cumpărare se consideră că nu a fost încheiat.

3.5 În cazul în care Cumpărătorul nu plătește Prețul de achiziție în conformitate cu comanda/contractul încheiat, Bunurile nu vor fi livrate de către Vânzător, iar contractul/comanda va fi anulat.

3.6 Vânzătorul permite, de asemenea, în cazuri justificate, încheierea Contractului prin mijloace de comunicare la distanță, altele decât prin intermediul Site-ului, respectiv în special prin comunicarea prin e-mail cu Vânzătorul sau prin telefon, etc. În acest caz, Contractul este încheiat numai atunci când:

(i) Cumpărătorul primește de la Vânzător, prin intermediul comunicării la distanță (în special prin corespondență prin e-mail), un rezumat al tuturor particularităților materiale ale Contractului, și anume specificațiile Bunurilor, prețul, modalitatea de livrare a Bunurilor, costul livrării Bunurilor, modalitatea de plată etc., și în același timp

(ii) Cumpărătorul nu refuză în termen de 12 ore de la primirea rezumatului Contractului de mai sus, prin e-mail prin intermediul formularului de contact, citând orice număr de comandă sau alte detalii specificate de Vânzător pentru a identifica comanda.

3.7 Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru faptul că Cumpărătorul nu a primit comunicările electronice relevante sau, după caz, Bunurile comandate, în cazul în care livrarea a fost efectuată la adresele furnizate de Cumpărător, dar adresele relevante sunt (numai/și numai) dreptul unei terțe părți de a lua în primire sau de a refuza livrarea, etc. Vânzătorul nu poate și nici nu are dreptul de a constata și de a verifica acuratețea datelor furnizate de Cumpărător în momentul comenzii Bunurilor. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea și corectitudinea datelor completate și își asumă toate riscurile asociate cu datele introduse atunci când comandă Bunurile.

3.8. Vânzătorul are dreptul de a utiliza mijloace tehnice/digitale pentru a se proteja împotriva completării automate (nu umane) a formularelor de comandă.

3.9 Încheierea Contractului între Vânzător și Cumpărător se bazează pe completarea corectă/corectă a formularului de comandă în toate datele obligatorii (completarea datelor opționale este la voința Cumpărătorului) de pe Site și confirmarea finală/trimiterea comenzii de către Cumpărător, care are loc prin confirmarea/apăsarea butonului [Cumpără acum], Vânzătorul va confirma Cumpărătorului prin mijloace de comunicare la distanță acceptarea comenzii (în special prin mesaj de e-mail la adresa furnizată de Cumpărător).

3.10 Obiectul cumpărării/vânzării în cadrul Contractului sunt doar bunurile specificate în mod expres în Comandă/Contract, cu excepția cazului în care se convine altfel între Cumpărător și Vânzător.

3.11 Cumpărătorul recunoaște că, în ceea ce privește efectuarea de achiziții prin intermediul Site-ului (și, de asemenea, în Magazine) și actualizarea detaliilor relevante de pe Site, se poate întâmpla ca Bunurile comandate de Cumpărător să fie deja epuizate (deși acestea sunt încă listate ca fiind disponibile pe Site). În acest caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la acest fapt fără întârziere după ce a luat cunoștință de el. În cazul în care părțile nu convin altfel (pentru a prelungi termenul de comandă sau pentru a modifica comanda în alt mod) în termen de 2 zile, Contractul va înceta și niciuna dintre părți nu va avea dreptul de a solicita rambursări etc.

3.12 Vânzătorul se obligă prin Contract să furnizeze Cumpărătorului:

- Bunuri fără defecte, în conformitate cu specificațiile stabilite pe Site în descrierea Bunurilor sau în comanda pentru Bunuri sau cu caracteristicile obișnuite pentru tipul de Bunuri

- în conformitate cu toate standardele, normele și reglementările aplicabile în Republica Cehă,

- echipate cu instrucțiuni de utilizare și liste de reparații cehești, dacă sunt obișnuite pentru tipul de Bunuri,

- documentul fiscal (factura) este introdus fizic în pachetul livrat împreună cu Bunurile pe suport de hârtie și/sau este trimis electronic la adresa de e-mail de la care a fost plasată comanda.

- documentul fiscal (factura) este introdus fizic în pachetul livrat împreună cu Bunurile pe suport de hârtie și/sau este trimis electronic la adresa de e-mail de la care a fost plasată comanda.

3.13 La cererea Cumpărătorului, Vânzătorul va elibera Cumpărătorului o chitanță pentru cumpărarea Bunurilor, care să indice data vânzării, o descriere a Bunurilor, prețul Bunurilor, locul de livrare, data livrării, împreună cu datele de identificare ale Vânzătorului. Vânzătorul se conformează, de asemenea, prin trimiterea unei copii a comenzii pentru bunuri. În același timp, Vânzătorul transmite Cumpărătorului, cel târziu în momentul livrării Bunurilor, la adresa de e-mail specificată în comanda Cumpărătorului, o confirmare a contractului de achiziție încheiat corespunzător comenzii de Bunuri făcută de Cumpărător.

3.14 Cumpărătorul are posibilitatea de a se retrage din Contractul deja încheiat (anularea sau modificarea comenzii) în cazul în care notifică acest fapt Vânzătorului prin completarea formularului de contact de aici sau de pe pagina de Contacte în termen de 2 ore de la încheierea Contractului (confirmarea comenzii efectuate) sau prin livrarea comenzii la linia de ambalare.

IV. LOCUL DE ÎNDEPLINIRE/LIVRARE

4.1. Locul de executare - livrare a Bunurilor va fi locul specificat de către Cumpărător în Comandă/Contract. Vânzătorul livrează la toate adresele de livrare din Republica Cehă și SK.

4.2 Bunurile sunt livrate din depozitul Vânzătorului sau din magazinele selectate. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hala nr. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice.

4.3. Punctul de contact în cadrul magazinului electronic este centrul de relații cu clienții al Vânzătorului, Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Sala nr. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice.

4.4. Proprietatea bunurilor va fi transferată Cumpărătorului în momentul livrării bunurilor la adresa indicată de Cumpărător (indiferent de cine a preluat bunurile).

4.5 În cazul în care Cumpărătorul comandă Bunurile pentru un terț (un contract în beneficiul unui terț), terțul dobândește dreptul de proprietate asupra Bunurilor în momentul primirii (și devine cumpărătorul Bunurilor cu toate drepturile și obligațiile). În cazul în care terța parte refuză Bunurile, Cumpărătorul dobândește drepturile asupra Bunurilor, iar Contractul continuă să se aplice între Cumpărător și Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul vinde Bunurile unei terțe părți, aceasta nu dobândește niciun drept împotriva Vânzătorului

4.6 Cumpărătorul este sfătuit să inspecteze și să examineze bunurile în mod corespunzător și amănunțit la recepție. În cazul în care Cumpărătorul constată un defect al Bunurilor sau constată orice altă neconcordanță cu comanda, Cumpărătorul este rugat să notifice imediat Vânzătorul în modul stabilit mai jos pentru a reclama defecte ale Bunurilor (reclamații)

4.7 Colectarea personală: Vânzătorul poate permite colectarea personală a Bunurilor în magazinele Vânzătorului selectate; acest lucru va fi indicat pe Site în cadrul formularului de comandă ca o opțiune de colectare personală. În cazul colectării personale a Bunurilor, Cumpărătorul va primi un mesaj text prin care va fi informat cu privire la posibilitatea de a colecta comanda.

 

V. PREȚ

5.1. Prețurile de achiziție ale Bunurilor listate pe Site sunt valabile în momentul comenzii Bunurilor/completării Contractului, care are loc prin confirmarea/apăsarea butonului [Cumpără acum]. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile înainte de încheierea Contractului, adică și în timpul căutării de Bunuri pe Site, chiar dacă Bunurile sunt plasate în coșul de cumpărături etc., prețul final al Bunurilor este întotdeauna indicat în mod clar înainte de confirmarea/apăsarea butonului [Cumpără acum].

5.2. În cazul unei erori tipografice în prețul Bunurilor, Bunurile vor fi vândute la prețul fără eroare dacă aceasta era evidentă, iar în cazul unei erori tipografice neevidente, dar demonstrabile, Contractul nu va fi încheiat.

5.3. Prețul de achiziție va fi considerat ca fiind plătit, în ceea ce privește alegerea metodei de plată, numai după creditarea prețului de achiziție integral al Bunurilor în contul Vânzătorului, sau prin plata în numerar la casieria Vânzătorului, sau la compania de transport în cazul plății la livrare.

5.4. Prețul de achiziție menționat pe Site-uri în cadrul Comenzii și al Contractului încheiat reprezintă prețul final pentru achiziționarea Bunurilor (prețul pentru (i) livrare și (ii) metoda de plată este menționat separat), inclusiv toate taxele, comisioanele etc., cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres pe Site-uri și în cadrul Comenzii/Contractului (preț pentru ambalaje specifice, etc.).

5.5. Vânzătorul nu este obligat, dar are dreptul de a livra Cumpărătorului o factură sau alt document referitor la Preț (și plata acestuia). Comanda/Contractul va fi dovada valorii Prețului și a obligației de plată a acestuia convenite între Vânzător și Cumpărător.

5.6 Data livrării impozabile va fi considerată a fi data livrării Bunurilor, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel.

5.7 Cumpărătorul va plăti Prețul de achiziție în modul ales de Cumpărător, inclusiv prețul pentru metoda de livrare a Bunurilor aleasă de Cumpărător și prețul pentru metoda de plată aleasă de Cumpărător.

VI. TERMENII DE LIVRARE

6.1. Vânzătorul va livra Bunurile în termenul specificat pe Site, secțiunea Livrare.

6.2 Bunurile vor fi livrate prin metoda de livrare selectată de către Cumpărător, cu condiția ca Bunurile să fie predate și livrate de către transportatorul selectat (metoda de livrare) în perioada de timp specificată pe Site. Termenul final de livrare a Bunurilor depinde de metoda de livrare aleasă de Cumpărător. Termenul de livrare a Bunurilor poate fi determinat de un anumit interval de timp. Termenul specific de livrare va fi comunicat Cumpărătorului de către transportatorul ales..

6.3 Cu excepția cazului în care termenul de livrare este specificat în mod expres pentru Bunuri, acesta este de 30 de zile de la data expedierii comenzii/contractului și a plății prețului convenit pentru Bunuri, inclusiv costul transportului și mijloacele de plată. În cazul unui termen specificat prin zile, acestea sunt zile lucrătoare, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

6.4. Termenul de livrare a Bunurilor începe de la data plasării comenzii/încheierii contractului și, în cazul alegerii plății prețului pentru livrarea Bunurilor prin alte mijloace decât ridicarea Bunurilor, de la momentul plății prețului pentru livrarea Bunurilor..

6.5 Termenul de livrare a Bunurilor poate fi prelungit proporțional cu circumstanțele, dacă întârzierea se datorează forței majore sau unor circumstanțe care nu sunt cauzate de Vânzător, dar termenul maxim de livrare va fi de 30 de zile..

6.6 În cazul în care Vânzătorul nu poate livra Bunurile în termenul specificat, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul fără întârzieri nejustificate. În cazul în care părțile nu reușesc să convină altfel în termen de cinci (5) zile (pentru a prelungi data de livrare a Bunurilor sau pentru a modifica în alt mod comanda), Cumpărătorul poate rezilia Contractul și niciuna dintre părți nu va avea dreptul de a solicita despăgubiri, etc.

VII. COSTURI PENTRU LIVRAREA BUNURILOR

7.1. În plus față de Prețul de achiziție, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului, în același mod ca și Prețul de achiziție pentru Bunuri, costul/prețul livrării Bunurilor la prețul specificat pentru metoda de livrare a Bunurilor aleasă de Cumpărător.

7.2. Prețul de livrare - transport al Bunurilor variază în funcție de metoda de livrare a Bunurilor aleasă de Cumpărător și include toate taxele (în special TVA), tarifele etc.

7.3 Prețul curent pentru livrarea Bunurilor este inclusiv TVA și este întotdeauna menționat pentru fiecare metodă de livrare. Având în vedere posibilele modificări ale prețurilor de livrare a Bunurilor (de către transportatori), aceste prețuri nu sunt enumerate și actualizate aici, ci întotdeauna pentru Bunurile de pe Site.

7.4. Vânzătorul poate - în funcție de informațiile de la livrarea Bunurilor - să livreze anumite Bunuri de la o anumită sumă din prețul de achiziție gratuit sau la prețuri reduse.

VIII. modalitatea de plată

8.1. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul pentru Bunuri, respectiv prețul de achiziție, prețul de livrare a Bunurilor și prețul pentru metoda de plată aleasă de Cumpărător, sau orice alte prețuri sau taxe convenite, prin una dintre metodele puse la dispoziție de Vânzător pentru anumite Bunuri, respectiv în special:

(i) plata la livrare - adică în numerar la livrare,

(ii) plata online prin intermediul sistemului de plată utilizat de către Vânzător

(iii) prin transfer bancar

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI FĂRĂ MOTIV, SCHIMBAREA BUNURILOR

9.1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție de bunuri încheiat prin intermediul Site-ului/ de la achiziția de bunuri efectuată prin intermediul Site-ului (mijloace de comunicare la distanță) fără a oferi niciun motiv, în următoarele condiții.

9.2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat prin intermediul Site-ului fără a da niciun motiv în termen de 60 de zile de la data primirii Bunurilor.

9.3. Cumpărătorul va transmite o notificare scrisă de retragere către Vânzător, împreună cu Bunurile ce urmează a fi returnate:

(i) prin poștă la Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Sala nr. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice,

(ii) prin intermediul formularului de pe site, (Retragere din contractul de achiziție); Cumpărătorul va introduce formularul împreună cu factura în expediere,

(iii) prin alte mijloace adecvate - de exemplu, prin completarea formularului de contact de pe Site.

9.4. Perioada de retragere este respectată dacă notificarea de retragere este trimisă înainte de expirarea perioadei de 60 de zile aplicabile.

9.5 În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contract, Cumpărătorul va trimite sau va preda Vânzătorului Bunurile primite de la Vânzător fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la trimiterea notificării de retragere. În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că bunurile au fost achiziționate de la vânzător, cumpărătorul este obligat să dovedească, la cererea vânzătorului, că bunurile au fost achiziționate de la vânzător în cadrul contractului din care se retrage. Cumpărătorul va returna Bunurile vânzătorului la adresa Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Sala nr. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice, Bunurile vor fi trimise înapoi ca un colet obișnuit. Nu se acceptă plata în numerar la livrare! De asemenea, Cumpărătorul poate returna Bunurile la oricare dintre magazinele Vânzătorului.

9.6 Vânzătorul va returna Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 14 zile de la primirea Bunurilor sau de la livrarea confirmării de către Cumpărător că acesta a trimis Bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme, toate sumele de bani, inclusiv costurile de livrare, primite de la Cumpărător în temeiul Contractului, în același mod în care au fost primite, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. Vânzătorul rambursează Cumpărătorului sumele de bani primite prin alte mijloace numai dacă Cumpărătorul a fost de acord să facă acest lucru și dacă Vânzătorul nu suportă costuri suplimentare în acest sens. Cumpărătorul poate alege metoda de rambursare, fie (i) prin rambursare pe un card de credit, (ii) prin rambursare pe un cont PayPal sau (iii) prin transfer într-un cont bancar al cărui număr este specificat în notificarea de retragere, (iv) personal la magazinele Vânzătorului.

9.7 În cazul în care Cumpărătorul a ales o metodă de livrare a Bunurilor, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului costul de livrare a Bunurilor într-o sumă echivalentă cu cea mai ieftină metodă de livrare oferită. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contract numai pentru o parte din Bunuri (Cumpărătorul a achiziționat mai multe Bunuri în cadrul unui Contract/comandă și retrage/restituie numai o parte din Bunuri) și prețul pentru livrarea tuturor Bunurilor a fost stabilit/acordat în cadrul unui Contract/comandă într-o singură sumă pentru toate Bunurile, atunci Vânzătorul nu va rambursa Cumpărătorului prețul plătit pentru livrarea Bunurilor (acest preț de livrare va fi rambursat numai în cazul în care Cumpărătorul se retrage din întregul Contract, și anume

9.8 Dacă Cumpărătorul se retrage din Contract, Cumpărătorul va suporta costurile de returnare a Bunurilor către Vânzător

9.9 În cazul în care Bunurile sunt returnate după retragerea din Contract deja folosite, deteriorate, contaminate sau fără documentele furnizate împreună cu Bunurile, atunci Cumpărătorul va fi răspunzător față de Vânzător pentru orice diminuare a valorii Bunurilor care rezultă din manipularea Bunurilor, alta decât cea necesară pentru a-l familiariza pe Cumpărător cu natura, caracteristicile și funcționalitatea Bunurilor ("Înlocuire"). Vânzătorul va solicita Cumpărătorului înlocuirea prin trimiterea către Cumpărător a fondurilor primite de la Cumpărător pentru achiziționarea Bunurilor minus Înlocuirea sau, dacă deprecierea nu este descoperită decât după returnarea prețului de achiziție, Cumpărătorul va plăti Înlocuirea către Vânzător în termen de zece (10) zile de la cererea de plată.

9.10 În cazul rezilierii Contractului, al cărui obiect este furnizarea unui Serviciu, iar utilizarea Serviciului a început la cererea Cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de reziliere, Cumpărătorul va plăti prețul Serviciilor furnizate până la momentul rezilierii.

9.11 În cazul în care, la cererea Cumpărătorului, se va achita prețul Serviciilor furnizate până la momentul rezilierii. Vânzătorul nu va percepe cumpărătorului nicio taxă de ambalare sau de expediere la primul schimb de bunuri. Schimburile pot fi efectuate la oricare dintre sediile Vânzătorului, întotdeauna la un preț total al produsului egal sau mai mare decât prețul de achiziție inițial al produsului. În cazul în care prețul noului produs este mai mare, diferența de preț va fi plătită de către Cumpărător direct la punctul de schimb. Bunurile returnate vor fi în ambalajul lor original, nefolosite, nedeteriorate, inclusiv orice accesorii, și vor putea fi revândute. Cumpărătorului i se va furniza o dovadă de cumpărare pentru bunurile returnate.

X. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE, GARANȚII, RECLAMAȚII (RECLAMAȚII)

10.1. Răspunderea pentru defecte, garanții, aplicarea defectelor sunt descrise în Politica de garanție, care face parte integrantă din acești Termeni și Condiții.

XI. ALȚI TERMENI

11.1. În cazul în care Vânzătorul oferă Cumpărătorului beneficii suplimentare asociate achiziționării Bunurilor, cum ar fi înlocuirea Bunurilor în perioade mai lungi de timp etc., aceste beneficii și obligațiile suplimentare asociate se vor aplica în termenii conveniți în momentul achiziționării Bunurilor și în termenii și condițiile declarate de Vânzător în materialele relevante.

11.2. Dispozițiile corespunzătoare din prezentele CGV și, dacă este cazul, procedurile uzuale în comerț aplicabile exercitării drepturilor Cumpărătorului se aplică mutatis mutandis exercitării drepturilor Cumpărătorului, ținând cont de protecția Cumpărătorului în calitate de consumator.

11.3. Tratarea extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor este asigurată de către Vânzător prin intermediul formularului de contact de mai jos. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației Cumpărătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.

XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Aceste T&C se aplică așa cum sunt prezentate pe site-ul web al Vânzătorului la data plasării comenzii/contractului, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris. În cazul în care Cumpărătorul transmite o comandă/contract după data la care sunt modificate PO, PO se vor aplica așa cum au fost modificate.

12.2. Vânzătorul are dreptul de a modifica aceste OP la discreția sa, cu condiția ca modificarea OP să fie întotdeauna publicată pe Site sau Site-ul să afișeze întotdeauna OP în versiunea lor actuală.

12.3 Cumpărătorii pot descărca și păstra aceste OP în orice moment.

 

Acești termeni și condiții intră în vigoare începând cu 6 ianuarie 2023.